Fördelar med A-kassa

Det finns otaliga fördelar med att vara medlem i en A-kassa. Självklart är den stora anledningen tryggheten ett medlemskap innebär. Även den allra stabilaste av fasta anställningar kan komma till att vackla och för att senare tappa fotfästet. När du snopet tvingas lämna din arbetsplats kommer du tacka dig själv för att du betalat den månatliga summan som ett medlemskap i en A-kassa innebär.

Hur mycket ersättning du får från din A-kassa är en summa som avspeglar den lön du har haft på ditt tidigare arbete. Den kommer i många fall inte vara lika hög, men klart mycket högre än den månatliga summa som arbetsförmedlingen ger dig rätt till.

Redan som studerande är du rekommenderad att börja undersöka A-kassa och till och med påbörja ett medlemskap. Du kan t ex kolla genom ditt fackförbund vilken a-kassa du ska gå med i. Då har du möjlighet att redan innan du kommer ut på arbetsmarknaden vara berättigad till A-kassa och arbetslöshetsersättning. Att tänka tryggt är idag ett måste, då den hårda sanningen är ett stort antal nyexaminerade går arbetslösa ett tag innan de finner ett passande jobb. Med A-kassa kommer du ha relativt bra inkomst under alltifrån 300 till 450 dagar. Med detta stöd blir ett sökande efter nytt arbete enklare, bättre och mindre stressigt.